مجله کودک 311 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه ی این شماره ، نام یکی از شاعران معروف قرن یازدهم هجری قمری است شما باید حروف کلمه هایی را که در متن مربوط به او ، زیرشان خط کشیده شده ، در جدول پیدا کنید و روی آن ها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالا به پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند . بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را بدست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید : 1 . فقط کلمه هایی را در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2 . حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . « وی در سال 1010 ه ق در اصفهان متولد شد ، اما اصلاً از یک خانواده تبریزی بود . پدرش از بازرگانان و تاجران معتبر زمان خود بود . او پس از اتمام تحصیلات در سن جوانی به مکه و سپس به کشور هندوستان سفر کرد و در آنجا مورد توجه شاه جهان قرار گرفت . پس از 6 سال به اصفهان باز گشت . دیوان اشعارش که برای اولین بار در هندوستان به چاپ رسید حدود یکصد و بیست هزار بیت شعر دارد . وی در غزل نیز مهارت داشت و از پیروان معروف « سبک هندی » به شمار می رفت . سایر آثارش عبارتند از : « کلیات شمس » ، و کتابی که شامل آثار 800 نفر از شعرا می باشد و دارای بیست هزار بیت است . او در سال 1081 ه ق در اصفهان وفات یافت و در محله ی عباس آباد اصفهان وفات یافت و در محله ی عباس آباد اصفهان به خاک سپرده شد . » پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید . حتما روی پاکت نامه بنویسید : « پاسخ مسابقه ی جدول ویژه ی شماره ی 311 » . یادتان باشد نام ، نام خانوادگی و نشانی خود را به طور کامل و خوانا روی پاکت بنویسید . P مثل Physic [فیزیک] : دانش فیزیک از دانش های پایه و مادر در مطالعه ی طبیعت و روابط مواد موجود در آن است . فیزیکدانان همواره سوالات زیادی درباره ی محیط اطراف ما و قوانین موجود در آن در ذهن خود دارند . فیزیک شاخه های زیادی دارد : « آستروفیزیک » با فیزیک کیهانی به مطالعه ی منشاء پیدایش سیارات و ستارگان می پردازد . دانشمندان این شاخه از علم فیزیک با مطالعه ی نور و گرمای خورشید و ستارگان اطلاعات زیادی درباره ی این اجرام آسمانی پیدا می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 31