مجله کودک 311 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 32

عبدالرزاق پهلوان صدها سال پیش از این ، مردی به نام ابوسعید بر ایران پادشاهی می کرد . پدر ابوسعید ، نوه ی چنگیزِ مُغول بود . چنگیز ، ده ها سال پیش از آن ، با سپاه بزرگی به ایران حمله کرده بود و مردم مارا بسیار آزار داده بود . این بود که ایرانی ها از مغول ها بدشان می آمد . « استاتیک » شاخه ای از علم فیزیک است که با محاسبات ریاضی ، نیروهای وارده به ساختمان ها و پل ها را اندازه گیری می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 32