مجله کودک 311 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 36

کسی به فکر « زنگ هنر » هست ؟ سال هاست که زنگ هنر در مدارس ما به درسی فراموش شده تبدیل گردیده است که زمان آن را یا در اختیار معلم ریاضی قرار می دهند یا اینکه معلمی خسته که دیگر حال و حوصله ی کاری را ندارد ساعتی بدون شوق و ایجاد انگیزه برای بچه ها چیزی به نام نقاشی بر تخته سیاه می کشد و بس . هنر کودک حتی در جامعه هایی که پیشرفته تر هستند هم وضع خیلی خوبی ندارد . زیرا بزرگتر ها همیشه آن را در جهت خواسته های خود هدایت می کنند . اما کسی نیست که نداند ، دانش مطالعه مغناطیس و نیروهای مغناطیسی در شاخه ی علم« ماگنتیک » قرار دارد . مکانیک کوانتوم هم شاخه ی دیگری از علم فیزیک است که در آن انرژی را به شکل بسته های کوچکی به نام« کوانتا » مورد بررسی قرار می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 36