مجله کودک 311 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 37

هنر نقاشی و تجسمی در بچه های 5 تا 15 ساله اگر با خلاقیت و شکوفاسازی استعداد آنها همراه باشد ، دید بچه ها را به محیط اطراف و رشد هنر در همه ی جنبه های آن بسیار قوی می کند . جعبه ی کوچک مدادرنگی بچه ها ، برای آنها دنیایی بزرگ است که به این وسیله می توانند کمال احساس ، شور ، غم و حالت های روحی خود را نشان دهند . روانشناسان و کسانی که به طور عملی با نقاشی کودکان آشنا هستند می گویند همان گونه که دماسنج میزان گرما و سرمای محیط اطراف ما را نشان می دهد ، میزان استفاده ی بچه ها از رنگ های مختلف جعبه ی مدادرنگی هم ، حالت های روحی ، استعدادها ، هیجان ها ، غم و شادی های بچه ها را نشان می دهد . اما متاسفانه مدرسه ها که مرکز اصلی شناخت و پرورش استعدادهای هنری بچه ها هستند ، آنچنان که شایسته است نمی توانند در پرورش هنری بچه ها موفق باشند . معلمانی که معمولا تخصص در رشته ی هنری و نقاشی ندارند یا معلمان هنر متخصصی که در گیر تدریس در درس های دیگر هستند ، کمکی به بچه ها نمی توانند بکنند . اگر از خیر آموزش هنر مادرها بگذریم ، آن هنگام است که پدرها و مادرها باید با حوصله و صبوری ، آزاد گذاشتن بچه ها و دخالت نکردن در فعالیت هنری بچه ها و راهنمایی درست آنها ، سعی کنند استعداد و خلاقیت بچه ها شکوفا شود . مراکزی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا مراکز معتبر هنری دیگر می توانند در این زمینه به بچه ها کمک کنند . فیزیک مولکولی به نقش مولکول ها در مایعات ، جامدات و گازها و نیروهایی که آنها بر هم وارد می کنند می پردازند . « آکوستیک » هم شاخه ی دیگری از فیزیک است که به چگونگی عمل صدا و انرژی صوتی در طبیعت می پردازد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 37