مجله کودک 311 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم سرخپوست سرخپوشتها ساکنان اولیه و اصلی آمریکا هستند . آنها مردمان شجاعی هستند که نیاکان آنها از راه شکار و کشاورزی زندگی خود را می گذرانده اند . با چنین طرح ستون مانند و بلندی کار نقاشی را آغاز می کنیم . نیمه چپ طرح را سه قسمت می کنیم و در نیمه راست آن طرح منحنی شکلی مانند شکل رسم می کنیم . در هر قسمت ، طرح اولیه ای را رسم می کنیم . جای دست و پا در دو نیمه ی پایینی است که آن را نقاشی می کنیم . جزئیات دیگری از طراحی سر ، تنه و پاها به نقاشی اضافه می کنیم . 200 سال قبل از میلاد مسیح (ع) ، ارشمیدس به مطالعه نیروی آب و انرژی که آب بر اجسام شناور دارد پرداخت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 38