مجله کودک 311 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 39

مهم ترین بخش کار در این مرحله انجام می شود که نقاشی کردن چهره ، اندام و لباسها است . با حوصله و دقت در نیمه راست نقاشی ترتیب چیدن طرحهای سر سرخپوشت را انجام می دهیم . یک چکش سنگی هم به دست سرخپوست خود می دهیم . پس از طراحی نقش و نگارهای سربند و تکمیل چهره سرخپوست ، شروع به مشکی کردن خطوط اصلی می کنیم . خطوطی را که با مداد به طور کمرنگ نقاشی کرده بودیم ، حالا با روان نویس نمره نازک (5/0) مشکی می کنیم و خطوط کمکی اولیه را به همراه قسمت بندهایی که ابتدا کرده بودیم ، پاک می کنیم . با استفاده از تکینک سایه- روشن ، نقاشی خود را رنگ می کنیم . در سال 1687 میلادی ، نیوتن ، انقلاب مهمی در علم فیزیک و مکانیک ایجاد کرد . قوانین سه گانه ی او ، قانون های مهمی در این علم به حساب می آیند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 39