مجله کودک 311 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 43

« فریتز استراسمن » و « اوتو هان » فیزیک هسته ای (اتمی) را ایجاد کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 43