مجله کودک 313 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 18

اسرار گرمای خورشید امروزه تقریبا همه می دانند که راز نور و گرمای بی پایان خورشید چیست . اما در گذشته این موضوع یکی از معما های حل نشدنی دانش سفر بود . P مثل Ports [بندرها] : کشتی ها بار و وسایل همراه خود را در بندر تحویل می دهند یا تحویل می گیرند . بندرها به وسایلی برای بارگیری کشتی ها مجهز هستند . از بندر ، خطوط راه آهن و راه های زمینی برای انتقال بارها به سایر نقاط فراهم شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 18