مجله کودک 313 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 19

خورشید ، خداست انسان های دوران باستان از اهیمت خورشید آگاه بودند . همه می دانستند که اگر خورشید خاموش شود . ، زمستانی بی پایان سراسر کره زمین را فرا خواهد گرفت . اهمیت خورشید آن قدر زیاد بود که یکی از فرعون ها مصر ، خورشید را خداوند عالم می دانست و همه مردم قلمرو او واردار به پرستش خدا بودند . خورشید نوعی سوخت است . این حرف هم بی معناست ! اما نخستین حدس درباره ی علت نور و گرمای خورشید همین حرف بود . مثلا اگر خورشید از سوختی مانند زغال سنگ درست شده باشد و این توده ی عظیم بیش از سیصد برابر زمین جرم داشته باشد ، برای اینکه چنین نور و گرمایی از خود بتاباند باید مدت 1500 سال به طور کامل بسوزد تا تمام بشود . پس چنین حدسی هم درست نیست . میلیون ها سال از عمر زمین می گذرد و ذره ای از نور و گرمای خورشید کم نشده است . منبع خورشید ، حرکت اوست در اطراف خورشید ، قطعات بسیاری از ماده وجود دارد . آن ها با سرعت چندین کیلومتر در ثانیه به دور خورشید می گردند . اگر قطعه متحرکی به خورشید برخورد کند ، انرژی حرکتی آن قطعه به خورشید منتقل می شود و خورشید دارای انرژی می شود . دانشمندی به نام « هلمهولتز » حساب کرد که اگر صد تریلیون تن ماده در هر ساعت به خورشید بخورد ، خورشید می تواند مانند آنچه که می بینیم ، داغ و فروزان باشد اما این علت هم درست نیست؛ اولا این مقدار ماده در فضای اطراف خورشید و جود ندارد ، ثانیا اگر این حرف درست باشد باید جرم خورشید هر ساعت صد تریلیون تن افزایش پیدا کند . با این جرم اضافی ، جاذبه ی خورشید هم ساعت به ساعت زیادتر می شود در نتیجه زمین که به دور خورشید می چرخد هم ساعت به ساعت سرعت چرخش خود را زیادتر می کند . در حالی که چنین نیست . پاسخ درست ، همجوشی هسته ای پس از اینکه دانشمندان « طیف نگار » را اختراع کردند ، از طیف نور خورشید فهمیدند که سه چهارم همه ی مواد خورشید از « هیدروژن » و تقریبا بقیه ی ماده خورشید از « هیلیوم » تشکیل شده است . فقط 2 درصد ماده خورشید از عنصر های دیگر بود که طیف نگار آن ها را نشان دانشمندان داد . در سال 1915 میلادی ، پرده از راز نور و گرمای خورشید برداشته شد و دانشمندان فهمیدند که می توان چهار هسته ی اتم هیدورژن را چنان محکم به هم فشار داد که از آن یک هسته اتم هلیوم درست شود . این همجوشی هیدورزن انرژی بسیار زیادی تولید می کند و علت تابش نور و گرمای خورشید همین واکنش هسته ای است . 1- چراغ راهنمای دریایی بندر 2- کشتی در حال بار گیری یا بار اندازی 3- پایانه جمع آوری نفت و مواد سوختی در بندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 19