مجله کودک 313 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 20

بالگرد متفاوت قلم بردار و از میان این بالگردها ، یکی از آن ها را که با دیگران متفاوت است . پیدا کن . حالامی توانی آن را به دلخواه رنگ آمیزی کنی . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : عبور از مغز بندر های سنگاپور واقع در جنوب شرق آسیا یکی از شلوغ ترین بندر های جهان هستند که روزانه تعداد زیادی کشتی های غول پیکر را بارگیری و باراندازی می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 20