مجله کودک 313 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 25

جدول 54 خانه ای افقی 1 . شغل- اتمسفر و هوایی که گرداگرد زمین را فرا گرفته . 2 . رایزنی و استفاده از نظر دیگران . 3 . درخت انگور 4 . یکی از سنگ های قیمتی به رنگ سرخ مانند یاقوت- شکوه و شوکت . 5 . پسوند شباهت- با « بازدم » همراه است . 6 . خاندان- از پونه بدش می آید ! 7 . شریک قایل شدن برای پروردگار ! 8 . « زیره » سوغات این شهر است . 9 . از آلات موسیقی- شکاف و رخنه . عمودی 1 . زیاد نیست - « زبان » عرب . 2 . شعله ور شدن و زبانه کشیدن آتش- محصول صابون ! 3 . روش و اسلوب- خیر نیست . 4 . صریح و بی پرده- تعمیر کردن و اصلاح کردن بنا و آثار قدیمی . 5 . نوعی هواپیما با سرعت بالا- کسی که جان و مال خود را در راه دیگری فدا کند . 6 . نوعی سنگ که شکل سفید آن ، بهتر ین نوع این سنگ است و برای ساختن اشیاء گرانبها به کار می رود- منقار پرنده . P مثل Postal Services [پلیس] : پست یکی از قدیمی ترین وسایل ارتباطی بین انسان ها است همه روزه میلیون ها نامه توسط خدمات پستی به نقاط مختلف جهان ارسال می شود . اما در گذشته های دور که خبری از کاغذ و نامه نبود ، آتش نقش اطلاع رسانی بین قبیله ها و مردم را بر عهده داشت . انسان ها با برافرختن آتش و قطع و وصل کردن دود آن به یکدیگر پیام می فرستادند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 25