مجله کودک 314 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 16

یاد تو به باغ خاطراتم عطر می دهد چو بوی گل مهر تو نشسته در دلم مثل شبنمی به روی گل خرگوش ها ، گوش های بلندی دارند که برای جهت یابی صدا از آنها استفاده می کنند . دم سفید خرگوش به عنوان علامت خطر برای سایر خرگوش ها استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 16