مجله کودک 314 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 17

سه شنبه- 27 آذر- هفتم ذی الحچه شهادت امام محمدباقر (ع) واقعیت این است که حضرت امام محمدباقر (ع) و در پی ایشان حضرت امام صادق (ع) و سایر ائمه بزرگوار (ع) همگی در مسیر و جهتی قرار داشتند که فرجامشان شهادت بود و این مسئله را خود آن بزرگواران نیز نقل کرده اند . در مورد حضرت باقر (ع) مسلم است که ایشان با طرح مرموز و مخفیانه ی خلیفه ی عباسی آن زمان که « هشام بن عبدالملک » نام داشت مسموم شد و به شهادت رسید . آن امام بزرگوار توسط فرزند برومندش حضرت امام صادق (ع) تشییع و تدفین آبرومندانه ای شد و در بقیع در جوار پدر بزرگوارش دفن گردید . علم را شکافنده ای حلم را قبله ای و جان را پناه یا امام ! باقرالعلوم (علیه السلام) 1- چشمان بزرگ و گرد خرگوش به او دید خوبی می دهد . 2- گوش های بلند ، برای شنوایی کمک خوبی به خرگوش هستند . 3- پا های جلویی بلند است بنابراین خرگوش می تواند بلند جهش کند . 4- دم سفید 5- بدن خرگوش به طور متوسط پنجاه سانتی متر طول دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 17