مجله کودک 314 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 22

1- رادار هواپیما در دماغه ی هواپیما قرار دارد . 2- رادار دوم در حال دریافت و ارسال فرکانس های رادیویی رادار 3- امواج رادار اول به آنتن برخورد می کند . 4- بازتاب امواج رادار اول به هواپیما باز می گردد . 5- آنتن رادار که در همه ی جهات می چرخد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 22