مجله کودک 314 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 26

گوش کن یک شاعر . . . محمد کاظم مزینانی گوش کن ! یک غنچه می کشد خمیازه دارد او می پوشد یک لباس تازه گوش کن ! یک ماهی اشک می ریزد باز خوابها می بیند باز با چشمی باز امواج رادیویی به شکلی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند مدیون تلاش های دانشمندی ایتالیایی به نام « مارکُنی » است . مارکُنی بر اساس تئوری الکترومغناطیسی که « جیمز کلارک ماکسول » پایه گذاری کرده بود ، امواج رادیویی را شناخت و مورد استفاده قرار داد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 26