مجله کودک 314 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 27

گوش کن ! یک بره گم شده در مرتع دور خود می چرخد با صدای بع بع گوش کن ! این سنگ است گرچه خیلی ریز است در سکوتی سنگین از صدا لبریز است گوش کن ! یک شاعر قافیه می سازد دارد او مثل مار پوست می اندازد ! میکروفون های استودیوی رادیویی ، صدا را به امواج رادیویی تبدیل می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 27