مجله کودک 314 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 34

نشود . اگر کوچک ترین حرکتی بکنند ، در هوا معلق می شوند . آنها آخرین قدم را پشت خط دایره برمی دارند و با همان سرعتی که وارد دایره می شوند ، جلو می روند . حالا که جاذبه مزاحم نیست ، همان نیروی آخرین قدم آنها در بیرون دایره ، کافی است تا آنها را در درون دایره جلو ببرد . اما همه ی شگفتی ، مخصوص درون دایره نیست . جاذبه ، کسانی را که از دایره بیرون می آیند ، ناگهان به طرف جلو و پایین می کشد . این دیگر چیست ؟ امان از دست استاد ! استاد می داند اگر جاذبه نباشد ، یک قطره ی آب به صورت کره باقی می ماند ، زیرا استخر را از جاذبه تهی کرده است و آب استخر را به صورت کره ای بزرگ در هوا نگه داشته است . استخر فضایی استاد ، شاهکار است . همه ی نیمکت های این شهر بازی ، نامرئی اند . این آقا کجا خوابیده است ؟ او امواج MW امواج متوسط رادیویی است که بین سیصد تا سه هزار کیلو هرتز فرکانس دارند . این امواج فقط تا چند صد کیلومتر برد دارند . بیشتر ایستگاه های رادیو از امواج MW استفاده می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 34