مجله کودک 316 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 5

همسایگی بودند ، شیرینی خریدند . هنگامی که حضرت امام متوجه شدند که چه چیزی خریداری شده است ، فرمودند : می گویند این خارجی ها به گُل خیلی اهمیت می دهند . بنا براین ، یکی یک شاخه گل هم روی جعبه های شیرینی بگذارید و هدیه بدهید . شبانه هدیه ها را مرحوم حاج سید احمد آقا و یکی از آقایان که به زبان فرانسه تسلط داشت ، به خانه ی همسایه ها بردند . این اقدام به موقع حضرت امام صحنه ی بسیار زیبا و با شکوهی به وجود آورده بود ، به طوری که همسایه ها با خوشحالی یکدیگر را صدا می کردند و می گفتند : « بیاید ببینید آیت ا . . . . خمینی چه چیزهایی فرستاده است . » فردای آن روز ، خیابان مملو از خبرنگاران و فرستنده های سیار تلویزیونی بود . در آن روز حضرت امام صحبت بسیار زیبا و جذابی کردند ، ساعت یازده ، شخصی که به رسم روزانه استکان چای خدمت امام برده بود ، می گوید : « حضرت امام فرمودند : آیا این تبلیغ خدایی است یا آنکه تلویزیون آمریکا می خواست برای ما بکند ؟ ! آن روز به جای شبکه تلویزیونی آمریکا ، دهها شبکه تلویزیونی و صدها خبرنگار این مصاحبه را منتشر کردند . « سنگ پا » نوعی سنگی آتشفشانی است که درون آن حباب های گاز به آن ظاهری سوراخ سوراخ داده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 5