مجله کودک 316 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 12

یک سری از اقدامات ما به عنوان جلوگیری کننده هستند مانند حسگرهایی که وجود دود را اعلام می کنند . هشدارها و مانور های ایمنی خاصی داریم که هر چند وقت یک بار انجام می دهیم . خطر هر لحظه ممکن است پیش بیاید و ما باید همواره آمادگی مقابله ی با آنرا داشته باشیم . تقریباً هرگونه فعالیت با هماهنگی واحد ایمنی صور ت می گیرد . فرضاً اگر آشپز بخواهد کباب درست کند باید قبلاً اجازه ی لازم را از مسئولان ایمنی بگیرد و با آنها هماهنگی کند . اگر آنها اجازه دادند بعداً اقدام به این کار می کند . تقریباً تمامی اجاق ها و فرها بر روی سکو و سایر تآسیسات نفتی برقی است و برپا کردن هر شعله ، هر چند کوچک حتماً باید با نظارت و اجازه واحد ایمنی باشد . واحد ایمنی شرایط کار را بررسی می کنند و در صورت نبود خطر آن هنگام اجازه انجام آن کار را می دهند . وقتی واحد ایمنی زیر کاری را امضا می کند یعنی مسئولیت بروز خطر های احتمالی آنرا برعهده گرفته است پس می بینید که نقش ایمنی در این جاها بسیار پر رنگ است . با این حال و با رعایت تمام موارد ایمنی ، اگر باز هم موردی پیش بیاید که دیگر نتوان کاری کرد آنوقت است که باید از وسایلی مانند جلیقه و قایق نجات استفاده کرد و خود را نجات داد . دوره های آموزشی ایمنی که ما می گذاریم به ما یاد می دهد تا در برابر شرایطی که ممکن است پیش بیاید چگونه باید رفتار کنیم و چه باید بکنیم . حالا غیر از این موارد ، اگر برای یک نفر از شما یک مشکل اورژانسی پیش بیاید چه می کنید ؟ بر روی سکو ، شما که به جایی دسترسی ندارید ؟ بر روی سکو درمانگاه کوچکی داریم که مجهز به وسایل ضروری است . اگر مشکلی برای یک نفر از همکارانم روی سکو روی دهد اقدامات لازم برای بازگشت سلامتی او در همین درمانگاه انجام می شود اما در موارد حادتر ، بیمار سریعاً با هلیکوپتر به منطقه « رز صحرا » نام نوعی سنگ معدنی است که نام علمی آن« ژیپس » می باشد . رز صحرا به دلیل خشکی و گرمای زیاد صحرا و بیابان ، آب خود را از دست می دهد و به شکل جالبی در می آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 12