مجله کودک 316 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 18

تصویرهایی که واقعیت ندارند . چند هفته ی گذشته از خطای بینایی انسان برایتان نوشتیم . نوشته بودیم که چشم ما در تشخیص بعضی تصویرها ، اندازه ها و فاصله ها اشتباه می کند . اما از سوی دیگر ، چشم ما نمی تواند هنگامی که عکس یا تصویری را بر روی کاغذ می بینید از خاصیت سه بعدی خود دست بردارد و بنابه طبیعت ذاتی خود ، آنها را سه بعدی می بینید در حالی که آن عکس یا تصویر به صورت دو بعدی بر روی کاغذ چاپ شده است . هنرمندان گرافیک از این دوگانگی در بینایی استفاده می کنند و می توانند تصاویری خلق کنند که در اصل وجود ندارند و حتی غیرقابل تجسم نیز هستند اما در نگاه اول عادی و دست یافتنی می باشند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 18