مجله کودک 316 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 19

اما بر عکس این موضوعی که برایتان نوشتیم هم وجود دارد . یعنی دانشمندان می توانند تصاویری سه بعدی را بر روی کاغذ به طور دو بعدی چاپ کنند که هنگامی که شما در حالت خاص به آنها نگاه می کنید ، خاصیت سه بعدی چشمتان از درون تصویر ، شکل یا طرحی سه بعدی در جلوی دیدگان شما مجسم می کند . این نوع تصاویر که یکی از آنها را در این صفحه چاپ کرده ایم ، تصاویر « استریوگرام » نام دارند . در آینده باز هم از این نوع تصاویر و نحوه ی درست شدن آنها برایتان خواهیم نوشت . آلبوم تصویری بزرگان علم و دانش بزرگان علوم پزشکی و زیستی بزرگان علوم ریاضی ، فیزیک و مکانیک ادوارد جنر؛ کاشف واکسیناسیون آنتونی ون لیوان هوک؛ کاشف موجودات ذره بینی مایکل فارادی؛ مخترع موتور الکتریکی انریکو فرمی؛ طراح راکتور هسته ای « کوارتز » یکی از سنگ هایی است که کاربرد زیادی دارد و به رنگ های مختلفی هم دیده می شود . تکه های کوچک کوارتز در ساعت می تواند ضربان های منظمی ایجاد کند و وقت را برای ما نگه دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 19