مجله کودک 316 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 20

اگر می خواهی این نقاشی را رنگ آمیزی کنی . اول باید کاملش کنی . قلم بردار و از شماره ی یک تا چهل را به هم وصل کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته: پرواز به سوی فرودگاه بلور های نوع دیگری سنگ به صورت استوان های و ستونی تشکیل می شود . سنگ معدنی « بریل » چنین حالتی دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 20