مجله کودک 316 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم مرکت (راسوی آفریقایی) در جنوب آفریقا نوعی راسو زندگی می کند که « مرکت » نام دارد . مرکت هنگام خطر راست و مستقیم می ایستد تا وقوع خطر را نظاره کند . با یک طرح ساده چهارگوش و یک بیضی کوچک ، طراحی مرکت را آغاز می کنیم . در داخل چهار ضلعی ، بیضی بزرگتری رسم می کنیم تا بعداً طراحی بدن جانور را با آن انجام دهیم . بیضی کوچک را به بیضی بزرگ با دو خط مستقیم وصل می کنیم . در داخل بیضی بزرگ طراحی دست حیوان را انجام می دهیم . با دو خط منحنی ، طراحی پای مرکت را رسم می کنیم . S مثل Satellite [ماهواره] : هنگاتمی که انسان برای اولین بار توسط بالون به آسمان پرواز کرد ، مشاهده زمین از ارتفاعات بالا برایش هیجان انگیز بود . امروزه افق دید انسان بسیار گسترش پیدا کرده است و ماهواره هایی که بر گرد زمین می گردند ، اطلاعات زیادی در اختیار انسان می گذارند . ماهواره ها امروزه در سه نوع مدار مختلف و برای سه منظور متفاوت بر گرد زمین می چرخند :

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 38