مجله کودک 316 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 39

داخل بیضی کوچک ، طراحی چهره ی مرکت را انجام می دهیم . سپس طراحی دم را به انجام می رسانیم . شروع به مشکی کردن خطوطی می کنیم که دیگر آنها را تغییر نمی دهیم . طراحی پنجه های دست و پا را انجام می دهیم . شاخ های که مرکت روی آن ایستاده را هم نقاشی می کنیم . تمام خطوط اصلی را مشکی و خط های اضافی ابتدای کار را پاک می کنیم . با استفاده از رنگ قهو های روشن و تکنیک سایه- روشن ، نقاشی خود را رنگ آمیزی می کنیم . مدار « الپتیکال » که فقط ماهواره های جاسوسی قدرت های بزرگ در آن حضور دارند و کار های جاسوسی انجام می دهند (مدار زرد رنگ) . مدار ژئو که ماهواره های مخابراتی در آن قرار دارند (رنگ سبز) و مدار قرمزرنگ که مدار قطبی نام دارد و برای مشاهده ی دگرگونی های زمین از آن استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 39