مجله کودک 316 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 43

ماهواره ی « اسپوتنیک یک » که روس ها در سال 1957 میلادی آن را در مدار زمین قرار دادند اولین ماهواره ارسالی از سوی زمین است . این ماهواره به یک دستگاه علایم رادیویی مجهز بود که اطلاعاتی را به زمین ارسال می کرد . اسپوتنیک یک ، 92 روز بعد از پرتاب ، در اتمسفر زمین قرار گرفت و سوخت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 43