مجله کودک 317 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 6

برف محمود کیانوش از دامن ابر تیره امشب بارید ستاره بی شماره ؛ هر چند که آسمان سیاه است . شد روی زمین پر از ستاره . دانی که ستاره های برفی هستند شکوفه هایی از یخ دارند دل زلالی از آب ، رخساره ی با صفایی از یخ . ماهیگیری در اعماق آبهای سرد اسکاندیناوی یکی از شغل های اصلی مردمان اسکاندیناوی است . امروزه بیشتر فعالیت ماهیگیری در نروژ انجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 6