مجله کودک 317 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 11

در تلویزیون و بعضی از فیلمها دیده ایم که بعد از حفر چاه ، نفت خود به خود با فشار بیرون می زند . نفت در لایه های بسیار پایین زمین و تحت فشار زیادی قرار دارد . ضمن اینکه همیشه داخل نفت مقداری گاز هم وجود دارد . یک نوشابه گازدار را در نظر بگیرید وقتی به آن نگاه می کنید مقداری مایع را می بینید که در یک بطری وجود دارد و مقداری هم فضای خالی در بالای آن است . در کارخانه تولید نوشابه مقداری گاز در داخل نوشابه تحت شرایط خاصی حل شده است . وقتی در بطری را باز می کنیم فشار داخل آن می خواهد با فشار محیط بیرونش یکسان شود و به همین علت است که خروج یکباره گاز را به بیرون حس می کنیم . در شرایطی حتی ممکن است خود نوشابه هم با فشار بیرون بیاید . اگر مدت زیادی در نوشابه باز بماند تمامی گاز آن خارج شده و نوشابه تبدیل به شربت می شود . نفت هم همینطور است . نفت که خود به خود با فشار بیرون می آید ، خب کشتی کشتی پر کنید ، دیگر این همه دستگاه و تاسیسات برای چیست ؟ اصلاً به این شکل نیست . نفتی که بیرون می آید ناخالصی بسیاری همراه خود دارد . گفتم که نفتی که استخراج می شود دارای مقدار زیادی گاز همراه است که بسیار هم خطرناک است . بروز یک جرقه کوچک باعث انفجاری بزرگ خواهد شد . حجم بالای گاز به قدری است که نمی توان آن را در هوا رها کرد . نفت ، بعد از خروج از چاه و قبل از ا ینکه ما آن را از طریق لوله به منطقه بفرستیم باید مراحل گوناگونی را طی کند که وظیفه و علت وجود این دستگاهها به همین خاطر است . این دستگاه ها چکار می کنند ؟ یکی از مهم ترین کارهایی که انجام می شود جدا کردن همین گاز از نفت است . نفت را بعد از استخراچ به داخل دستگاه جدا کننده می فرستیم . جداکننده ها محفظه های بزرگی هستند که طول آن ها تا حدود 20 متر می رسد . در این تانکهای بزرگ گاز از نفت جدا می شود اما اگر بخواهیم تمامی گاز یک نفت را یکباره از نفت جدا کنیم باعث می شود تا نفت خوبی به دست نیاوریم و قیمت چنین نفتی هم پایین است . به همین علت جداسازی گاز از نفت را نه یکباره بلکه مرحله به مرحله و به صورت پلکانی انجام می دهیم . جدا سازی مرحله به مرحله ما را مجبور می کند تا بیشتر از یک جداکننده داشته باشیم و در هر کدام از این جداکننده ها مقداری از گاز نفت جدا شود در نهایت نفت بعد از خروج از آخرین جدا کننده ، گاز کمی به همراه دارد که بعد از ا نتقال به مخازن نگهداری و مدتی به حال خود ماندن ، ته مانده گاز آن هم جدا می شود . گازی که از نفت جدا می کنیم به مشعل هدایت می شود و شعله بزرگی که می بینید حاصل آنها علت رعد و برق ، بارندگی و توفان را به خاطر خدای تور می دانستند . روز تور یا Thurs day (پنجشنبه) بر این اساس وارد اسامی روزهای هفته شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 11