مجله کودک 317 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 19

شود ، به این خاطر ، دانشمندان علوم هسته ای راکتورها را به انواع خنک کننده و کند کننده تقسیم بندی می کنند . آن ها براساس سوختی که راکتورها مصرف می کنند هم آن ها را تقسیم بندی می نمایند . مثلاً راکتوری که اورانیوم طبیعی مصرف می کند تا گرما تولید کند یا راکتوری که اورانیوم کمی غنی شده مصرف می کند یا راکتور با مصرف سوخت اورانیوم غنی شده . آب سنگین و آب سبک که در اخبار مربوط به نیروگا ههای هسته ای نام آن ها را می شنوید هم برای کند کردن فعالیت های هسته ای گرمازا و خنک کردن استفاده می شوند . مثلاً یک نیروگاه ممکن است از اب سبک به عنوان خنک کننده ، گرافیت (مانند مغز مدادی که با آن می نویسید) به عنوان کند کننده و اورانیوم طبیعی یا کم غنی شده به عنوان سوخت کار کند . راکتور دیگری می تواند از آب سنگین برای خنک کردن و کند کردن فعالیت راکتور و از اورانیوم طبیعی به عنوان سوخت استفاده کند . در مورد اینکه آب سنگین چیست یا اورانیوم چگونه غنی می شود در آینده و در صفحه علمی مجله برایتان مطلب خواهیم نوشت اما آنچه مسلم است این است که با استفاده از نیروی هسته ای اتم دیگر نگرانی در مورد تمام شدن منابع نفت و گاز وجود ندارد . مهمتر اینکه ، محیط زیست هم آلوده نمی شود . S مثل Scool [مدارس] : بیشتر مردم ، روزهای اولیه رفتن خود به مدرسه را به یاد دارند . مدرسه علاوه بر یاد دادن علم و دانش علم و دانش به ما ، نقش مهمی در یاد گیری فعالیت های اجتماعی انسان بر عهده دارد و بچه ها برا برای زندگی اجتماعی آماده می کند . مدارس به شکل امروزی تقریباً از حدود قرن 19 میلادی به بعد در جهان به وجود آمد . البته شیوه های تدریس ، تغییرات زیادی کرده است . در گذشته معلمان ، بچه ها را به حفظ کردن فهرست بلندی از مطالب و خواندن آن ها با صدای بلند در کلاس ترغیب می کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 19