مجله کودک 317 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 26

رنگین کمان کودکان اسدا . . . شعبانی وقتی که با هم باشیم دنیا قشنگ است دنیای ما بچه ها رنگ و وارنگ است یکی به رنگ آبی چون آسمانها یکی به رنگ سرخ است : لاله ی صحرا آموزش مهارت های فنی ، دوخت و دوز ، سیم کشی و . . . از دیگر آموزش های مدارس به بچه ها است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 26