مجله کودک 317 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 32

« افسانه شعبان نژاد » نویسنده و شاعر نام آشنای کودکان و نوجوانان کشورمان کتابی شامل چهار قصه ی کوتاه نوشته است که « این طرف صحرا ، آن طرف صحرا » نام دارد . کلاغه پرید ، همسایه ، اشی مشی و این طرف صحرا ، آن طرف صحرا نام قصه های این کتاب است که کانون فکری و پرورشی فکری کودکان و نوجوانمان آن را در پنج هزار نسخه چاپ و منتشر کرده است . از این کتاب و از قلم زببای نویسنده ی آن ، قصه ی همسایه را انتخاب کرده ایم که با هم می خوانیم . « ارشمیدس » با اختراع پیچ معروف خود (پیچ ارشمیدس) سبب انتقال آب از محلی به محل دیگر شد . بالن ، اختراع سال 1783 میلادی و تلسکوپ اختراع سال 1608 میلادی از دیگر اختراعات مهم دانشمندان است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 32