مجله کودک 317 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 35

نبود . سوسکی خانم گریه می کرد که صدایی شنید : « سوسکی خانم ، غصه چرا ؟ گریه چرا ؟ » صدای جیرجیرکه بود . سوسکی خانم گفت : « دردانه ام ، یکی یکدانه ام ، وسط آب تنها مانده ، از ننه اش جدا مانده . نه می توانم بپرم ، نه شنا کنم . » جیرجیرکه نگاهی به آب کرد . بعد یک جست بلند زد و وسط آب پرید . به دردانه سوسکی خانم رسید . او را روی پشت خود گذاشت و دوباره جست زد و آمد کنار سوسکی خانم و او را خوشحال کرد . سوسکی خانم گفت : « دست شما درد نکند ، همسایه ! » جیرجیر که گفت : « همسایه ؟ » سوسکی خانم گفت : « بله . اصلاً خانه ی بی همسایه ، خانه نیست . » سوسکی خانم و جیرجیر که برای خودشان خانه ساختند . یکی این طرف ، یکی آن طرف . سوسکی خانم و جیرجیر که بی غم شدند . از آن به بعد ، همسایه هم شدند . قصه ای که خواندید ، یکی از چهار قصه ی کتاب « این طرف صحرا ، آن طرف صحرا بود » . بقیه قصه ها را می توانید در کتاب که به بهای 650 تومان چاپ و منتشر شده ، بخوانید و لذت ببرید . در سال های 1800 تا 1900 میلادی رشد علم و دانش و تعداد اختراعات ، سرعت بیشتری گرفت . ولتا (مخترع پیل الکتریکی) ، مایکل فارادی (دانشمند علم الکتریسیته) ، جان دالتون (پایه گذار تئوری اتمی) ، لویی پاستور (میکروب شناس) و بسیاری دیگر نقش مهمی در پیشرفت علوم بشر داشتند . در این دوران « توماس ادیسون » اختراعات زیادی بر پایه دانش بشر انجام داد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 35