مجله کودک 317 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 43

ماکس پلانک از دیگر دانشمندان بزرگ است که توانست ثابت کند ، نور از بسته های کوچکی به نام« فوتون » تشکیل شده است و موج نیست . او پایه گذار دانش فیزیک و مکانیک « کوانتوم » است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 43