مجله کودک 318 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 26

ناصر کشاورز عروسک یک عروسک دارم ، اسم او سولماز است . صبح تاشب ، هر روز ، چشمهایش باز است . او به من می خندد ، بچه ی خندانی ست . هیچ کس در فکرم ، مثل او زیبا نیست . باتلاق ها ی نمک یکی از پدیده ها ی طبیعی است که گاهی در اطراف دریاها و در نزدیکی رودهایی که به دریا می ریزند ، دیده می شوند . در این نوع منطقه ، گیاهانی که قدرت تحمل شوری آب را داشته باشند ، زندگی می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 26