مجله کودک 318 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 36

اداره کردن شهر را تمرین کنید مجموعه بازی ها ی رایانه ای Sims و Sim city برای کسانی که علاقه دارند قدرت مدیریت خود را در یک بازی رایانه ای امتحان کنند و به کار اندازند ، بازی ها ی خوب و خلاقی است . در بازی Sims ، بازیکن ، مدیریت یک خانواده را بر عهده می گیرد و در بازی Sim city ، مدیریت یک شهر با تمام امکاناتی که دارد ، بر عهده بازیکن قرار دارد . در بازی جدید از مجموعه ی Sims که Sim city societies نام دارد ، ساختمان ها ی شهری که می خواهید آن را مدیریت کنید ، دسته بندی شده اند . ساختمان ها ی مسکونی ، تجاری و تفریحی . بازیکن باید بنا به احتیاج خود در هر منطقه از شهر از این ساختمان ها بنا کند . البته این ساخت و سازها نیاز به فکر و برنامه دارد . مثلاً باید تعادل ساختمان سازی در شهر رعایت شود . وقتی خانه ها ی مسکونی در نقطه ای بنا می کنید ، باید بدانید که مردم به آن منطقه مهاجرت می کنند . در این حالت آنها به کار و کسب درآمد هم احتیاج دارند . بنابراین باید ساختمان ها ی اداری و تجاری نیز در آنجا درست کنید . اما باید یادتان باشدکه مردم شهرتان به تفریح هم احتیاج دارند ، بنابراین در همان نزدیکی ها ، باید 1- قدرت شنا کردن فوق العاده ی کوسه ماهی از دم قوی آن به وجود می آید . 2- بویایی قوی کوسه ب صورتی است که رد خون را در آب به راحتی پیدا می کند . 3- باله های پشتی 4- باله ی شکمی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 36