مجله کودک 319 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند حضرت امام (س) ، علاقه ی عجیبی به مردم داشتند و این را بارها گفتند . افتخار می کردند که خدمتگزار این مردم باشند . از اینکه مردم به خاطر آن حضرت به رنج و زحمت بیفتند ، شدیداً ناراحت می شدند . در زمستان ها می فرمودند : ملاقات های عمومی را تعطیل کنید ، مبادا به خاطر ملاقات با من ، ماشینی در بین راه چپ بشود و یا کسی در سرمای زمستان صدمه ببیند . همچنین ، گاهی اوقات که ایشان مریض بودند و ملاقاتها تعطیل می شد ، در عین حال ، مردم می آمدند و جمع می شدند و ملاقات می خواستند . تا صدای مردم را حضرت امام می شنیدند ، می فرمودند : بگویید بیایند . ایشان برای همه ی افراد ارزش قائل بودند . هیچ وقت نگفتند که : من ا ین کار را کردم . دائماً می فرمودند که : عنایت خدا و شما مردم . صدف دارای ساختمانی مارپیچی است که همزمان با رشد جاندار ، اندازه ی آن هم بزرگتر می شود . هر مارپیچ صدف ، از تیغه ها و دیوارهایی درست شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 4