مجله کودک 319 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 7

ای خدا با رفتنش قلبم شکست مثل شبنم اشک از چشمم چکید تشنه ام من تشنه ی دیدار او دوستان یک قطره زان آبم دهید ای خدا آخر چرا آن سنگدل قلب این آیینه ی ما را شکست او نه تنها قلب این آیینه را بلکه دیگر قلب دنیا را شکست بعد از آن ساعت به گوشم رسید کربلا ، آیینه ، عاشورا ، حسین نوحه می خوانند مردان و زنان واحسین و واحسین و واحسین صدف « اسکالوپ » توانایی شنا کردن در آب دارد . به این صدف ، صدف دالبر هم می گویند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 7