مجله کودک 319 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 10

فولاد سخت و آدم های نرم امیرمحمد لاجورد قسمت اول گاهی یک چاقو ، تنها یک چاقو نیست . بیشتر به موزه ای کوچک شباهت دارد تا به وسیله ای برای بریدن . نقش و نگار زیبایی روی تیغه اش دارد که می تواند مدتها ما را در لابلای پیچ و خم های ظریفش بگرداند . فلز و دسته این چاقو نیز هر کدام می تواند دارای نقوش زیبایی باشند که ساعتها ما را در بهت فرو برند . بهت از اینکه در گذشه های دور و با امکانات آن زمان ، چنین نقوش ظریفی را چگونه روی فلزی به این سختی ایجاد می کردند ؟ طبیعی است که اشیایی از این دست بخاطر اینکه هنرهای ظریفی روی آنها کار شده است اشیایی گران قیمت باشند ، اما ا ین اشیاء گران تر از گران هستند چرا که علاوه بر آنچه گفته شد ، قدیمی نیز هستند . اما از طرفی پس از گذشت قرن ها ، این اشیاء ممکن است دچار آسیب هایی شده باشند . مرمت و بازسازی چنین اشیای ارزشمندی به دل و جرآت خاصی نیاز دارد . دیدار این هفته ما با یک مرد پر دل و جرأت است صدف های جوان ، اندازه ی کوچکی دارند . با رشد صدف ، غلاف محکم و زیبای آنها هم رشد می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 10