مجله کودک 319 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 12

چقدر نقش های قشنگی روی تیغه آن وجود دارد ؟ بله ، حاصل کار هنرمندان پیشین است . نقوشی همخوان با این نقوش بر روی ماهیچه و دسته اش هم وجود داشته که انجام دوباره آن به عهده من است . قیمت این چاقو چقدر است ؟ اگر سالم بود بین سه تا سه و نیم میلیون تومان ارزش داشت . در همین حالتی که دارد حدود یک میلیون تومان قیمت دارد . با چه دل و جرأتی با چکش و سنباده به جان چنین چیز گران قیمتی افتاده اید ؟ نمی ترسید از اینکه خرابش کنید ؟ برای انجام چنین کاری باید تجربه زیاد ، تمرین ، راه مبارزه با مشکلات و ذهنی پویا داشته باشید . اما اگر حتی در صد کمی احتمال بدهیم که ممکن است در حین مرمت سازی آسیبی متوجه آن شی می شود و آنرا خراب تر از وضعیت فعلی اش می کند از مرمت آن صرف نظر می کنیم . تا حالاهیچکدام را خراب تر نکرده اید ؟ نه . البته پیش آمده که گاهی محاسباتمان اشتباه از کار دربیاید . حتی می توانیم به موردی اشاره کنم که در آن حدود ده مسیر مختلف را بر روی یک شی امتحان کرده ام و شکست خورده ام اما دوباره از نو شروع کرده ام تا عاقبت به نتیجه رسیده ام . در این شغل ، هر روز با معماهای بسیاری روبرو می شویم . خب این همه بلا آوردن بر سر این اشیای قدیمی بیچاره که . . . نه ، اشتباه نکنید . بکذارید مثالی بزنم تا برایتان روشن شود . کاسه ای را فرض کنید که قسمتی از آن شکسته و گم شده است . ما باید تکه مفقود شده را دوباره بسازیم و سر جایش نصب کنیم . بیشترین آزمون و خطاها بر روی تکه ای است که ما خودمان می سازیم و اگر قرار است هر آسیبی برسد به همان قطعه ای می رسد که ما خودمان ساخته ایم . دل و جرأت زمانی نیاز است که می خواهیم این تکه را به کاسه اتصال دهیم و اینجاست که اگر احتمال بدهیم که ممکن است در حین اتصال ، امروزه صنایع عظیم کشتی سازی وجود دارند که بخش های مختلف کشتی را جداگانه می سازند و سپس آنها را با یکدیگر سر هم می کنند . آنگاه برای مدتی کشتی بر روی آب کنترل می شود تا در نهایت در آبها به خدمت گرفته شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 12