مجله کودک 319 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 18

همراه قدیمی انسان گربه ها قرنهاست که با آدمیان زندگی می کنند . تاریخ به ما می گوید که گربه ها از 2500 سال قبل از میلاد مسیح (ع) با مصریان باستان زندگی می کردند . جالب است که از خانواده ی گربه سانان (شیر ، پلنگ ، ببر و . . .) تنها گربه است که با انسان زندگی مسالمت آمیز دارد و بقیه ی آنها اگر انسان را پیدا کنند او را یک لقمه ی چپ می کنند! خواندنی های علمی درباره گربه یک گربه چهار برابر تندتر از انسان نفس می کشد و قلبش هم دوبار سریعتر از قلب انسان تپش می کند . گربه ها نمی توانند چیزی را بجوند ، اما لقمه های بزرگ را یکباره می بلعند . ماهیچه ی پشت گربه یک ماهیچه بسیار قابل انعطاف است که حرکات سریع گربه توسط آن انجام می شود . بلندترین طول بدن گربه که تاکنون اندازه گیری شده است ، یک متر و پنج سانتی متر است . چشم های گربه در تاریکی ، درخشش زیادی دارد . در تاریکی ، مردمک چشم کاملاً باز می شود و درخشش کاملاً دیده می شود . کشتی یونانیان باستان که در حدود سال 650 قبل از میلاد حضرت مسیح اختراع شد . رومی ها نیز به تقلید از یونانی ها ، کشتی شبیه آنها ساخته بودند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 18