مجله کودک 319 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 22

« هاور کرافت » نوعی قایق است که می تواند با استفاده از پمپ های قوی باد ، مسافتی را هم در ساحل طی کند . از هاور کرافت برای مقاصد نظامی استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 22