مجله کودک 319 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 23

S مثل Shop and Shopping [مغازه و دکانداری] : امروزه تصور اینکه جایی به نام مغازه یا سوپرمارکت وجود نداشته است . دشوار و حتی غیرممکن است . گفته می شود چینی های باستان اولین ایجاد کنندگان مغازه بودند . در جزایر اقیانوس اطلس نیز در گذشته های دور دکانداری رواج داشته و برای دادوستد از نوعی صدف به نام « کائوری » به جای پول ، استفاده می گردید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 23