مجله کودک 319 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 25

جدولی با 36 خانه افقی 1 . شهرزادگاه « سهراب سپهری » . 2 . پایتخت اتریش- من و شما . 3 . قدم . 4 . پخت و پز 5 . عدد نخست 6 . محصول صابون! 7 . نامی زنانه به معنای ستاره و کوکب . عمودی 1 . از جایی به جای دیگر رفتن 2 . حروف ندا- اشاره 3 . ریگ نرم و سنگریزه- تردید و دودلی . 4 .گفتگوی خودمانی- همراه شلوار! 5 . ستون دین است- شکوه و جلال . 6 . بی سواد . اولین مغازه ها که در آنها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد! پیدا می شد ، ابتدا در کشور آمریکا به وجود آمد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 25