مجله کودک 319 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 27

ز سوز سینه اش امشب خدایا گرفته آتشی دنیا سراسر که از خاکستر خاموش آن هم هزاران شعله در دم می زند سر حسین از شهد شیرین شهادت چشیده جرعه ای ، پرواز کرده مخور غم ، زینب کبری ، حسینت به سوی حق سفر آغاز کرده ببین شام غریبان است امشب جهان خاموش و سرد و سوگوار است صدای یاحسین از دور و نزدیک به چشم دشمنان چون تیر و خار است فروشگاههای بزرگ امروزی ، خود ترکیبی از چندین مغازه ی کوچک است که در یک جا یا در چند طبقه ، گرد هم قرار گرفته اند . این فروشگاهها به تجهیزات رفاهی مانند پارکینگ ، سالن بازی ، رستوران و غیره هم مجهز هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 27