مجله کودک 319 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 36

زنبور عدالت جو فکرش را بکنید که اگر روزی زنبورها از ما انسانها به خاطر استفاده ی مفت و مجانی از عسل آنها شکایت کنند ، تکلیف ما چیست ؟ موضوع فیلم انیمیشن جدید کمپانی « دریم و رکس » همین موضوع است . این فیلم قصه ی زنبوری به نام « باری » را حکایت می کند که در دانشکده ای واقع در یک کندو تحصیل می کند و از آنجا فارغ التحصیل می شود . اما او نمی خواهد مثل همه ی زنبورها به کار تولید عسل بپردازد و اصلاً از تولیدکنندگی عسل خوشش نمی آید . او در فکرش این است که تبدیل به یک زنبور پولدار شود . افکار او مورد توجه بقیه ی زنبورها نیست و در نتیجه او با همین فکر از کندو دور می شود و به شهر دیگری می رود . در دم در مارها از تعدادی حلقه ی روی هم تشکیل شده است . در مار زنگی ، حرکت دم ، سبب ایجاد صدایی شبیه زنگ می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 36