مجله کودک 320 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 6

گلبرگ های قرآن محمود پوروهاب باز هم می زند ورق بابا برگ برگ قشنگ قرآن را با صدایی بلند می خواند باز هم آیه هایی از آن را vvv « توکای آوازخوان » پرنده ی خوش صدایی است که با صدای بلند و با موسیقی مخصوص خود ، از گلوی خود صدا خارج می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 6