مجله کودک 320 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 11

— فولاد و این همه نقش و نگار ؟ هدف ن هایی ساخت این اشیاء کاربری آن بوده است و همیشه سعی می شده تا این شیء بتواند وظیفه خود را به خوبی ایفا کند . مثلاً اینکه یک قیچی بتواند خوب پارچه را ببرد . وجود کارهای هنری بر روی اشیاء سفارش از افراد خاصی بوده اند مانند افراد درباری از قبیل ،نقاشی باشی ، خوشنویس ، و یا افراد متمول و دولتمند و یا . . . —حتی بعضی از ساطورها هم پر نقش و نگارند ؟ روح زیبایی جوی انسان حتی بر روی اشیایی با کاربری خشن نیز می خواهد زیبایی نقش کند . قیچی های فلزبری ، فوق العاده خشن و محکم و قوی پیکر هستند اما می بینیم که یک صنعتگر در دوران گذشته ، با هنرمندی تمام و ظرافتی بی نظیر یکی از این قیچی های فلزبری را ساخته است درنهایت زیبایی و شبیه به یک لک لک . بی شک پشت سر ساخت چنین اشیایی ، تخیلی قوی و روحی ظریف و یک دنیا فکر وجود داشته است . — و این تخیل قوی چگونه می توانسته نقش هایی به آن ظرافت را در دل فولاد ایجاد کند ؟ با صبر و حوصله و مشقت زیاد و عشق . با امکانات آن دوره . هنر مشبک روی فولاد را در نظر بگیرید . سوراخ هایی با شکل های متفاوت که در کنار هم نقشی را می سازند ،با یک مته دست ساز که به وسیله طنابی مته را می گرداند و فولاد را سوراخ می کرد . بعد با سوهان های کوچک دست ساز به نام سوهانچه باید داخل سوراخها را با دقت سابید تا شکل مورد نظر حاصل شود . همه اینها به گفتن ساده است . اما به هر حال این تخیل قوی تا به آنجا پیش می رود که هنر فولاد سازی ایران را به تمامی دنیا می شناساند . هست . مثلاً بلندی صدای یک هواپیما بسیار بیشتر از بلندی صدای آهسته حرف زدن است . « دسی بِل » واحد اندازه گیری بلندی صداست . بلندی صدای یک هواپیما در حال پرواز حدود 120 دسی بل است . بلندی صدای خش خش برگهای پاییزی حدود 33 دسی بل است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 11