مجله کودک 320 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 31

مسابقه ی جدول موضوعی از این هفته ، جدول جدیدی برای شما طراحی خواهد شد که هر هفته به موضوع خاصی می پردازد . کلمه های مربوط به آن موضوع برای شما نوشته می شود که شما باید حروف این کلمه ها را در جدول پیدا کنید . این حروف در جدول از راست به چپ یا چپ به راست ، بالا به پایین و یا پایین به بالا قرار گرفته اند . شما باید دور این حروف خط بکشید . بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده در جدول ، البته به ترتیب ، رمز جدول را پیدا کنید و برایمان بفرستید . فقط یادتان باشد حروف این کلمه ها (در جدول) ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشد . پاسخ هایتان را تا دو هفته بعد از انتشار این شماره از مجله ،برای ما بفرستید . یادتان باشد حتماً روی پاکت نامه بنویسید : « مربوط به مسابقه ی جدول موضوعی مجله ی 320 » . حتماً نام و نام خانوادگی و نشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا روی پاکت بنویسید . موضوع این هفته : زمستان کلمه ها : برف- بوران- طوفان- تگرگ- باد- کولاک- پارو- یخ بندان- سرما Sمثل Spy ]جاسویسی[ : کشورها در هنگام جنگ نیاز به داشتن اطلاعاتی از دشمن خود بودند بنابراین نیاز به خبرچینی و جاسوسی از توان و نیروهای دشمن امری ضروری بود . جاسوسان ، نیرو هایی هستند که کار جمع آوری اطلاعات را برعهده دارند . امروزه جاسوسان از فن آوری پیشرفته برای به دست آوردن اطلاعات استفاده می کنند . جاسوسان شکل ظاهری خود را به انواع و اقسام تبدیل می کنند .مثلاً در قالب یک رفتگر می توانند وارد دفترهای امنیتی شوند و اطلاعات مورد نیاز خود را کپی برداری کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 31