مجله کودک 321 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 8

چادر نماز مادرم سیمیندخت وحیدی چادر نماز مادرم آبی است سجاده اش چون برگ گل زیباست در جانمازش مهر و تسبیح است در نقش مُهرش گنبدی پیداست تولد یک ستاره به این صورت روی می دهد که توده گازی نبولا به شکل گلبول های کروی که دارای سرعت زیاد و اندازه کوچکی هستند ، تغییر حالت می دهد . سپس از یک توده نبولا ، چند صد گروه « مینی گلبول » که هر کدام می توانند یک « ستاره » شوند ، ایجاد می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 8