مجله کودک 332 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 11

لطفاً خودتان را معرفی کنید. صفرعلیتوانایآشتیانی، 57 ساله. · درباره صنعت تراشکاری صحبت کنید. همانطور که از نام آن پیداست صنعتی است که به تراشیدن یک ماده، و در حرفه ما یک فلز میپردازد. در تراشکاری به وسیله برادهبرداری به یک تکه فلز شکل خاص و مورد نظر خود را میبخشیم. تراشکاری صنعتی بسیار گسترده است. یک نگاه که به دوروبرمان بیاندازیم با انبوه چیزهایی برخورد میکنیم که به وسیلهاین شاخه از صنعت شاخته شدهاند. از چیزهای بزرگی مانند هواپیما و کشتی بگیرید تا صنایع اتومبیلسازی و اسلحهسازی و تا برسید به همین چیزهای کوچکی که در اطراف ما هستند، مانند همان خودکاری که در دست شماست. · امّا این خودکار را که ماشینتراش نساخته است؟ به طور مستقیم نه، امّا همان قالبی که بدنه و یا در و یا دیگر اجزای خودکار شما را ساخته است به وسیله ماشینتراش ساخته شده است. بعضی از قطعات مانند خیلی از قطعات داخل موتور یک اتومبیل و یا قطعات داخل یک چرخگوشت مستقیماً توسط ماشینتراش ساخته میشوند. بعضی از قطعات نیز هستند که با روشهای دیگری مانند قالب، پرس و یا ریختهگری و یا... تولید میشوند امّا حتی در این موارد نیز ماشینهای تراش نقشی مهّم و ضروری داشتهاند. یک قطعه ظریف در داخل ساعت مچی شما ممکن است مثلاً با دستگاه پرس ساخته شده باشد امّا برای ساخت همان دستگاه پرس از ماشینهای تراش استفاده شده است. پس میبینید که ماشینهایتراش نقشی بسیار گسترده در صنعت دارند. · چند سال است که به حرفه تراشکاری مشغول هستید؟ حدود 35 سال. · چه چیزهایی را تراش میدهید؟ تراشکاری شاخههای مختلفی دارد. یک مته که سوراخی درون یک فلز ایجاد میکند در حقیقت آن را تراش میدهد. دستگاههای فرز به شیوه دیگری کار نام جنگنده : آئرماچی کشور سازنده : ایتالیا تیپ : دو نفره پیشرفته آموزشی موتور: رولزرویس حداکثر سرعت: 806 کیلومتر در ساعت تجهیزات : دو مسلسل 7/7 میلی متری- شش بمب زیر بال

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 11