مجله کودک 332 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 17

جدول سبزیجات این جدول، هر هفته به موضوع خاصی میپردازد. کلمههای مربوط به آن موضوع برای شما نوشته میشود که شما باید حروف این کلمهها را در جدول پیدا کنید. این حروف در جدول از راست به چپ یا چپ به راست، بالا به پایین و پایین به بالا قرار گرفتهاند. شما باید دور این حروف خط بکشید. بعد از پیدا کردن همهی حروف، از کنار هم قرار دادن حروف باقیمانده در جدول، البته به ترتیب، رمز جدول را پیدا کنید. فقط یادتان باشد حروف این کلمهها (در جدول) ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشد. موضوع این هفته: سبزیجات کلمهها: تره- جعفری- گشنیز- اسفناج- نعناء- ترخون- شوید- پونه نام جنگنده : آئرو آلباتروس کشور سازنده : چک و اسلواکی تیپ : دو نفره آموزشی موتور: ایو چینکو حداکثر سرعت: 870 کیلومتر در ساعت تجهیزات : دو مسلسل 7/12 میلی متری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 17